(PR) گارتنر: درآمد جهانی نیمه هادی ها در سال 2021 25.1 درصد رشد کرد و برای اولین بار از 500 میلیارد دلار گذشت.

(PR) گارتنر: درآمد جهانی نیمه هادی ها در سال 2021 25.1 درصد رشد کرد و برای اولین بار از 500 میلیارد دلار گذشت.بر اساس نتایج اولیه شرکت گارتنر، درآمد جهانی نیمه هادی ها در سال 2021 با 25.1 درصد رشد به 583.5 میلیارد دلار رسید و برای اولین بار از آستانه 500 میلیارد دلار عبور کرد.

"با بازگشت اقتصاد جهانی در سال 2021، کمبودها در زنجیره تامین نیمه هادی ها به ویژه در صنعت خودرو ظاهر شد." اندرو نوروود، معاون پژوهشی در گارتنر گفت. "ترکیب حاصل از تقاضای قوی و همچنین قیمت های لجستیک و مواد خام بالاتر، میانگین قیمت فروش (ASP) نیمه هادی ها را بالا برد و به رشد کلی درآمد در سال 2021 کمک کرد.

داستان را کامل بخوانیدمرجع اخبار سخت افزار کامپیوترایران