کد منبع League of Legends در حمله سایبری Riot Games به سرقت رفت

Riot Games اولین پاسخ خود را به حمله سایبری هفته گذشته به شبکه شرکتی خود ارائه کرد. این شرکت ادعا می کند که مهاجمان کدهای منبع “League of Legends”، “Teamfight Tactics” و نرم افزار اختصاصی ضد تقلب را که دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد، استخراج کرده اند. Riot Games به همه اطمینان می دهد که هیچ اطلاعات کاربر بازی (به ویژه رمزهای عبور یا جزئیات ابزار پرداخت) در معرض خطر قرار نگرفته است. و در بدترین حالت، کد منبع دزدیده شده می تواند به مهاجمان در ایجاد تقلب کمک کند. این شرکت همچنین یک ایمیل باج از مهاجمان دریافت کرد که خواستار پرداخت یا تهدید به انتشار کد منبع برای عموم بودند. اما Riot گفت که قصد پرداخت ندارد. از آنجایی که اطلاعات کاربر به خطر نمی افتد و خود بازی ها توسط قوانین مالکیت معنوی در سطح جهانی محافظت می شوند، دلیلی برای پرداخت وجود ندارد.مرجع اخبار سخت افزار کامپیوترایران