معنی جاسوس لغت‌نامه دهخدا

الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات. هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری ایلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد. بنابراین باید گفت نخست رایانه، موضوع جاسوسی است؛ یعنی هدف دستیابی به اطلاعات رایانه است.

موادی از قانون جرایم رایانه‌ای با موضوع جاسوسی رایانه‌ای

این بدافزارها همین‌طور ممکن است برای به دست گرفتن کنترل یک کامپیوتر از طریق نصب دسترسی از راه دور به کار بروند. دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جاسوسی»، شماره۴۳۳۲. (۶۳) احمد بن محمد مقیم هروی، طبقات اکبری، چاپ بی دی و محمدهدایت حسین، کلکته ۱۹۲۷ـ (۱۹۳۵). (۵۱) عبدالحی بن ضحاک گردیزی، تاریخ گردیزی، چاپ عبدالحی حبیبی، تهران ۱۳۶۳ ش. (۴۵) علیمحمدخان بهادر دیوان گجرات، مرآت احمدی، چاپ عبدالکریم بن نورمحمد و رحمة اللّه بن فتح محمد، چاپ سنگی بمبئی ۱۳۰۶ـ۱۳۰۷. (۲۹) دولتشاه سمرقندی، کتاب تذکرة الشعراء، چاپ ادوارد براون، لیدن ۱۳۱۸/۱۹۰۱.

معنی جاسوس لغت‌نامه دهخدا

موضوع دیگری که باز باید به آن توجه داشته باشیم، این است که فرد سندپژوه باید در بررسی های تاریخی اش از گرایش های جناحی و گروهی دوری کند. ببینید، درواقع بی طرفی مطلق تاریخی وجود ندارد و ما چیزی تحت عنوان بی طرفی تاریخی نداریم. من نمی خواهم بگویم که یک پژوهشگر باید کاملاً خنثی باشد، ولی در بررسی های علمی خودش در مورد یک سند یا یک موضوع نباید گرایش های سیاسی و تمایلات شخصی اش را ورود بدهد. از دیگر اهداف ایجاد داداَپ گسترش فرهنگ استفاده از وکیل با استفاده از امکان دسترسی سریع به وکیل همراه با قیمت های مناسب رقابتی است که تمام تلاش مجموعه در این راستا خواهد بود تا با گسترش فرهنگ استفاده از وکیل بخشی از مشکلات دستگاه قضا و به تبع آن عموم مردم حل و فصل گردد.

(۱) محمد بن احمد ابشیهی، المستطرف فی کلّ فنّ مستظرف، چاپ مفید محمد قمیحه، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶، چاپ افست جاسوسی چیست قم ۱۳۶۸ ش. محسن بن علی تنوخی، نشوار المحاضرة و اخبار المذاکرة، ج۳، ص۲۸۳، چاپ عبود شالجی، بیروت ۱۳۹۱ـ۱۳۹۳/۱۹۷۱ـ۱۹۷۳. ج ۳، ۲۷۶ـ۲۸۳، محسن بن علی تنوخی، نشوار المحاضرة و اخبار المذاکرة، چاپ عبود شالجی، بیروت ۱۳۹۱ـ۱۳۹۳/۱۹۷۱ـ۱۹۷۳. عمرو بن بحر جاحظ، کتاب التاج فی اخلاق الملوک، ج۱، ص۱۷۰ـ۱۷۱، چاپ احمد زکی باشا، قاهره ۱۳۳۲/۱۹۱۴. محسن بن علی تنوخی، نشوار المحاضرة و اخبار المذاکرة، ج۸، ص۱۱۲ـ۱۱۴، چاپ عبود شالجی، بیروت ۱۳۹۱ـ۱۳۹۳/۱۹۷۱ـ۱۹۷۳. محسن بن علی تنوخی، نشوار المحاضرة و اخبار المذاکرة، ج۳، ص۲۷۶ـ۲۸۳، چاپ عبود شالجی، بیروت ۱۳۹۱ـ۱۳۹۳/۱۹۷۱ـ۱۹۷۳.

  • در صورتی که شک دارید که گوشی‌تان به نرم‌افزار جاسوسی آلوده شده است می‌توانید از اطلاعاتتان یک کپی تهیه کنید و گوشی را به تنظیمات کارخانه برگردانید.
  • این صندوق اول باز نمی شد و به هر حال و با هر زوری بود، بالاخره این را باز می کنند، منتها متأسفانه مثلاً از ساعت ده صبح تا دوازده ظهر طول می کشد تا این صندوق کشف و باز شود.
  • گاهی‌ مواقع‌ مطالعه‌ سازمان‌های‌ جاسوسی‌ و اهتمام‌ آنان‌ در تجسس‌ در اختراعات‌ مخصوص‌ و اختراعات‌ در صنعت‌ نظامی‌ تعجب‌‌برانگیز است‌.جاسوسی صنعتی حتی فراتر از دولت‌ها و گاه میان رقبای تجاری نیز مرسوم است.
  • این ها اول آن اسناد رشته شده را در اولویت گذاشتند، چون می دانستند حساسیت بیشتری روی این ها بوده.
  • با توجه به این موضوع، معمولاً برنامه های پیام رسان به این دلیل که ماهیت آنها مخابره پیام های صوتی و تصویری از منابع ناشناس است، در تلفن همراه مورد حمله های جاسوسی قرار می گیرند.

این اتفاق اغلب زمانی می‌افتد که یک تبلیغ محتوی ویروس از طریق شبکه‌های قانونی تبلیغاتی روی وب‌سایت‌های مورد اعتماد قرار می‌گیرد و در واقع ویروس از راه تبلیغات وارد می‌شود. گاهی هم افرادی که این نرم افزارهای جاسوسی را اجرا می‌کنند کدهای سمی را در وبسایت‌های معتبر به شیوه‌ای قرار می‌دهند که بازدید کننده به صرف باز کردن آن صفحه گرفتار بدافزار شود. بر اساس این همه كشورها با آن برخورد می‌كنند که در ایران بر اساس قانون مجازات‌های اسلامی با هر گونه اقدام علیه امنیت ملی كشور برخورد می شود و فرد خاطی به مجازات خواهد رسید. ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار: صدای مردم شنیده شده/ بعد از آرام شدن فضا، به افراد دارای شأن مجوز تجمع داده خواهد شد