ترکیب حرارتی فلز مایع Thermaltake Intros TG-60

Thermaltake امروز TG-60 را معرفی کرد، یک ماده رابط حرارتی فلز مایع با کارایی بالا. TG-60 رسانایی حرارتی شدید 52 W/mK را ارائه می دهد، اما تمام معایب هر فلز مایع TIM را دارد: رسانای الکتریکی است و نیاز دارد که سطح تماس خنک کننده پردازنده شما نیکل باشد (بدون این که از طریق هر گونه در معرض خوردگی خورده شود. سطوح مسی، از جمله صفحات پایه مسی، صفحات محفظه بخار، یا لوله های حرارتی تماس مستقیم. خوشبختانه، انتخاب بلوک های آبی و کولرهای هوا با مس نیکل اندود برای DIY بسیار گسترده است. TG-60 شامل یک اپلیکاتور، یک نازل با سرنگ و یک گاز تمیز کننده این شرکت قیمت گذاری را اعلام نکرد.مرجع اخبار سخت افزار کامپیوترایران